Co je nového a co se chystá ...

14/04/2009 - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bude projednávat 15. dubna 2009 návrh novely Mediálního zákona.
Program schůze (část):
9.30 hod. - Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2008
(tisk 751) odůvodní: zástupce Rady
zpravodaj: T. Hasil
10.00 hod. - Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 552) - vráceno 52. schůzí Poslanecké sněmovny k novému projednání
odůvodní: zástupce předkladatelů
zpravodaj: posl. Z Novotný
------
27/02/2009 - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal takzvaný upravený kompromisní návrh pana Poslance Petra Plevy. NRA návrh odmítla s tím, že jakýkoli způsob odpojení celoplošných stanic představuje nevyváženou hospodářskou soutěž a poškozování regionálních rozhlasových stanic, které nemohou vytvořit celoplošné programové sítě, na kterých by bylo možné prodávat reklamu.
Také definice regionální stanice, jejíž pokrytí může dosahovat až 80% je zcela nelogické a umožní tak velkým majetkovým seskupením výtvářet celoplošné stanice. Dalším sporným bodem je 300% pokrytí obyvatelstva signálem stanic jednoho majitele, který by tak mohl prakticky vytvořit 4 celoplošné stanice.
01/02/2009 - Parlamentní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přerušil projednávání novely mediálního zákona a stanovil další termín na druhou polovinu února 2009.
NRA a APSV připravují vzájemné jednání o návrhu novely mediálního zákona. Zástupci obou asociací budou diskutovat o svém názoru na novelu zákona a budoucnost rozhlasového vysílání v České republice.


autor: Pavel Foretník | 25.01.2009 - 21:42