Vznik NRA

Zástupci nezávislých rozhlasových stanic 19. ledna 2009 v Olomouci oficiálně založili Národní rozhlasovou asociaci (NRA). Asociace NRA byla založena poté, co některá rádia dobrovolně opustila po mnoha letech Asociaci provozovatelů soukromého vysílání (APSV). Příčinou odchodu byly neshody v APSV, která sdružovala soukromé stanice od roku 1992.

Důvodem rozkolu APSV je zcela rozdílný pohled nezávislých regionálních stanic na novelu mediálního zákona na straně jedné a stanic celoplošných se stanicemi programově propojenými na straně druhé. K odchodu některých stanic také přispěla změna ve způsobu hlasování v APSV, která nedává stejné hlasovací právo jednotlivým členům, ale hodnota hlasu nyní vychází z jejich podílu na rozhlasovém trhu.

Novela zákona, která mimo jiné přispěla k rozdělení APSV, je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně ČR. Návrh zákona výrazně podporuje celoplošné stanice a velká seskupení stanic v rozhlasových sítích. Novela má také povolit lokální odpojování celoplošných stanic, které by tak mohly libovolně vytvářet regionální rozhlasové stanice.

Velká seskupení majetkově propojených regionálních rádií by tímto legálně mohla zaměnit stávající originální programy mnoha regionálních stanic za jediný unifikovaný program vytvářený na jednom místě. V důsledku by tedy šlo o vytvoření jakési nové celoplošné stanice. Novela má navíc umožnit zvýšení maximálního počtu stanic ve vlastnictví jedné osoby, které by tak prakticky mohly pokrýt vysíláním až 5x  Českou republiku.

Navrhované změny současného zákona by tak vedly k ohrožení životaschopnosti skutečných regionálních rádií, další monopolizaci trhu a narušení plurality vysílání.

Vzhledem k tomu, že APSV navrhuje a podporuje tyto změny, bylo založení nové asociace NRA nutné hlavně pro zachování existence nezávislých soukromých regionálních rozhlasových stanic.

Národní rozhlasová asociace (NRA) si klade za cíl stát se respektovaným zástupcem regionálních rozhlasových stanic při všech jednáních, která se týkají problematiky jejich práce, existence a budoucnosti rozhlasu v České republice.


autor: Pavel Foretník | 25.01.2009 - 19:11